Γραμματική με εικόνες

Κοιτάξτε τι ωραίες εικόνες έχει σχεδιάσει η Miss Dora για να βοηθήσει τους μαθητές της να καταλάβουν φαινόμενα γραμματικής.Thank you Miss Dora!

Δεν υπάρχουν σχόλια: