Εργαστήρια Υπολογιστών

Στην ΕΚΦΡΑΣΗ όλοι οι μαθητές έχουν ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Οι μαθητές που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο σπίτι τους, έχουν την ευκαιρία να επεξεργάζονται τα projects που αναθέτουν οι καθηγητές της ΕΚΦΡΑΣΗΣ στο εργαστήριο υπολογιστών.

Η πλοήγηση στο internet γίνεται μόνο παρουσία καθηγητή για να αποφεύγονται επισκέcεις σε σελίδες απαγορευμένου περιεχομένου.


Τα τελευταία χρόνια το μάθημα γίνεται με διαδραστικό πίνακα.  Όλοι οι μαθητές δουλεύουν πλέον με i-ebooks τα οποία δίνονται δωρεάν στους μαθητές.  Το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά κι η απόδοσή τους είναι πλέον μεγαλύτερη.