Γραμματική με εικόνες

Κοιτάξτε τι ωραίες εικόνες έχει σχεδιάσει η Miss Dora για να βοηθήσει τους μαθητές της να καταλάβουν φαινόμενα γραμματικής.Thank you Miss Dora!

Bon mois d'avril! Παιχνίδια στα Γαλλικά!

  • Τα παιδιά της έκφρασης μας εύχονται καλο μήνα με το δικό τους τροπο! Το poisson d'avril ειναι το ψάρι της πρωταπριλιας και το κολλάμε στην πλάτη οποίου πιστεύει τα περισσότερα πρωταπριλιατικα αστεία στη Γαλλία! Και αυτή που πίστεψε τα περισσότερα απο τα ψέμματα μας ειναι η Κωνσταντίνα! Bon mois d'avril!