Νέο πρόγραμμα εξετάσεων ECCE και ECPE Μαΐου 2012


Λόγω της ημερομηνίας διεξαγωγής των κοινοβουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοίνωσε νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων ECCE και ECPE του Πανεπιστημίου του Michigan:
  • ECCE: Σάββατο 26 Μαΐου 2012
  • ECPE: Κυριακή 27 Μαΐου 2012
Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή πρόκειται να μεταφερθούν στο νέο πρόγραμμα εξετάσεων με ευθύνη της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Όλοι οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές Αγγλικής θα λάβουν έγκαιρα το πρόγραμμα προφορικών και γραπτών εξετάσεων των μαθητών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: